Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ”

Цим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 34486135 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, 01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21, повідомляє, що 25 лютого 2016 року Загальними зборами учасників Товариства на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України "Про інститути спільного інвестування" № 5080-VI від 05.07.2012 року, було прийнято рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ”, реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321594 (надалі – «Фонд Облігацій») на 5 років, а саме з 05 квітня 2016 року до 04 квітня 2021 року.

Учасники Фонду Облігацій мають право протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду Облігацій звернутися до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду Облігацій, власником яких вони були на день прийняття зазначеного рішення. Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фонду Облігацій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ”:

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (надалі – «Заява»):

м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21, БЦ «Леонардо», офіс 43.

Дата початку та закінчення приймання Заяв від учасників:

з 25 лютого 2016 року по 25 травня 2016 року.

Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду Облігацій, а саме:

5031,88 (П’ять тисяч тридцять одна гривня, 88 копійок) за один інвестиційний сертифікат.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками:

з 27 серпня 2016 року по 27 вересня 2016 року.

Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків учасники– фізичні та юридичні особи - зобов’язані надати Товариству письмову Заяву на викуп, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та документи, які необхідні для ідентифікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасники – фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до Заяви про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  

Ведринська І.В.