ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" оголошує конкурс серед суб’єктів аудиторської діяльності на аудиторські послуги для наступного корпоративного інвестиційного фонду, активи якого знаходяться в управлінні Компанії - АТ «ЗНВКІФ «РЕСПУБЛІКА»

КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (надалі – «Компанія»)

  

оголошується конкурс серед суб’єктів аудиторської діяльності на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту для наступного корпоративного інвестиційного фонду, активи якого знаходяться в управлінні Компанії:

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕСПУБЛІКА»

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – «Аудиторська фірма») для проведення аудиту фінансової звітності інститутів спільного інвестування корпоративних івестиційних фондів, яка має бути оприлюднена разом із аудитрським звітом.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 • Відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську дільність» від 21.12.2017 року № 2258-ІІІ до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обовязкового аудиту фінансової звітності підприємтсв, що становлять суспільний інтерес;
 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обовязковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.
 • не є власниками акцій, емітованих АТ «ЗНВКІФ «РЕСПУБЛІКА», фінансова звітність якої підлягає перевірці, та не є пов’язаною особою до компанії з управління активами з якою укладений договір на управління активами
 • не мати обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству.
 • мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності інститутів спільного інвестування

Завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності є підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності).

Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності складає 3 роки, при чому такий строк може бути продовжено за рішенням відповідного органу товариства.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на момент проведення конкурсу до участі в конкурсі
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 09 листопада 2020 року.

Строк подачі документів – до 17 год. 00 хв. 17 листопада 2020 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактна особа: Заступник Директора КУА Тиха Анна Григорівна +38 (044) 581 08 22.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Публічна інформація доступна на інтернет сайті http://am.investcapital.com.ua. Додаткова інформація про діяльність АТ «ЗНВКІФ «РЕСПУБЛІКА», може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті уповноваженими органами.

Дане оголошення має силу тендерної документації. Оголошення оприлюднюється на інтернет сайті: http://am.investcapital.com.ua. Також, але не обмежуючи, оголошення може бути надане персонально.

При відповідності вимогам, встановленим даним оголошенням, оцінка конкурсних пропозицій здійснюється крітерієм вартості аудиторських послуг.

Конкурсні пропозиції, що надані аудиторськими фірмами оцінюються за встановленими критеріями та внутрішнім аудитором складається відповідний звіт щодо висновків процедури відбору. За результатами оцінювання на розгляд учасників АТ «ЗНВКІФ «РЕСПУБЛІКА» надаються обґрунтовані рекомендації щодо призначення Аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати пропозиції щонайменше двох учасників.

Про результати конкурсу Компанія з управління активами повідомить всіх учасників, що приймали участь, електронною поштоюпротягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення.